Gizlilik Sözleşmesi ve Veri  Güvenliği Politikasıİşbu sözleşme bir taraftan “Donanmacı Mah. 1721 Sokak. No:25 B 35600 KARŞIYAKA/İzmir” adresinde mukim Serena Corsini Uysal & Pinyata Parti Evi (Aşağıda kısaca Pinyata Parti Evi olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.pinyatapartievi.com internet sitesi (Aşağıda kısaca “Site” olarak anılacaktır) üye ve kullanıcıları (Aşağıda kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır )  arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.


Kullanıcı, Site'de sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak işbu sözleşmede hükümlerini kabul etmiş sayılmakta ve iş bu sözleşmede belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.


Aşağıdaki maddeler Pinyata Parti Evi’in Site aracılığı ile ne tür veriler topladığı, toplanan verilerin hangi amaçla ve nasıl kullanıldığı, ne şekilde korunduğu, Pinyata Parti Evi’in verilerinizi kimlerle paylaşabileceği ve ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 10 hükmünden doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz kişisel bilgilerinizi nasıl değiştirebileceğiniz, sizinle yapılan iletişim konusundaki tercihlerinizin yanı sıra, hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, gibi konuları içermektedir.


Pinyata Parti Evi, gerekli görmesi durumunda ve mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklere uyum sağlamak amacıyla işbu Gizlilik Sözleşmesi ve Veri Güvenliği Politikası metninde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 


Toplanan Bilgiler ve Ne Amaçla Kullanıldığı


Pinyata Parti Evi, kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunmak ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, Kullanıcı’nın her türlü kampanya, hizmet ve sair bilgilendirmeyi içeren mail yoluyla iletilen bültenlere abone olması, Site’ye üye olması yahut da Site’nin herhangi bir şekilde kullanılması halinde, Kullanıcı’nın ad, soyad, telefon numarası, mail adresi, fatura ve teslimat adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ilgi alanları dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her türlü kişisel bilgiyi talep edilebilir. Yine benzer şekilde, Kullanıcı’nın Site’yi ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır. Bu açıklamalar çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar için gereklidir:Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. 


Toplanan Bilgilerin Paylaşımı


Kural olarak size ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı sadece siz kullanıcının izni üzerine gerçekleştirilmektedir. Ancak size daha iyi hizmet vermek ve Pinyata Parti Evi'in size karşı taahhütlerini karşılamak amacı ile yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (kargo,  çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri firmaları ve verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlar ile), Serena Corsini Uysal & Pinyata Parti Evi ne ait olan yahut iştirak ettiği grup firmaları ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili devlet mercileri ile paylaşılabilir. Verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler Pinyata Parti Evi tarafından alınmaktadır. Bununla birlikte bu verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Pinyata Parti Evi sorumlu değildir.


Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.


Çerez (Cookie) Kullanımı


Site’nin bazı sayfalarında sayfa akışını analiz etmeye, hizmetlerimizi kişiselleştirmeye içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmeye ve güvenliği geliştirmeye yardımcı olması amacıyla Site’yi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, sitemizde alışverişinizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amacı ile kullanılan endüstri standartlarıdır ve tüm alışveriş sitelerinde kullanılırlar. Bu dosyaları kullanmak istememeniz ya da kullanıldığında haberdar edilmek istemeniz halinde internet tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.


Çerezler hakkında birkaç önemli husus:


-                 İnternet sayfaları birden fazla konumda Cookies denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Pinyata Parti Evi bu amaçla ayrıca analiz araçlarını, örneğin Google, Facebook ve Twitter kullanmaktadır.Tarayıcınızı veya uygulamanızı veya buna ait işletim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.

-                 Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

-                 Site’deki bazı özellikler sadece çerezlerin kullanıldığı halde sunulmaktadır.

-                 Çerezlerin çoğu “oturum çerezi”dir. Diğer bir deyişle oturumun kapatılması ile bilgisayarınızdan otomatik olarak silinirler.

-                 Site’nin belirli sayfalarında ve Pinyata Parti Evi’in kontrolü dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile karşılaşabilirsiniz. Pinyata Parti Evi’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine yapılan bağlantıların içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. 


Verilerin Korunması


Site’de paylaşılan veriler Pinyata Parti Evi’in gözetimi ve kontrolü altındadır. Pinyata Parti Evi mevzuat uyarınca verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak adına gerekli teknik önlemleri alma ve uyarlama konusunda veri sorumlusu olarak gerekli sorumluluğu üstlenmiştir. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.


Sitemiz üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en solda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak sağda) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız Nelerdir?


Pinyata Parti Evi’in, kanuni olarak saklaması gereken kullanıcı bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Pinyata Parti Evi tarafından verilerinizin işlendiği ve Pinyata Parti Evi’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz ile ilgili;

- Kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme,

- Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

-Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği ve bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini öğrenme,

-Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

- Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinizi yahut da işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini ve/veya silinmesini isteme; ayrıca bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

-Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.


Üyelik ve iletişim tercihlerinizi her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz. E-bültenlerin gönderilmesi veya mail adresinize teklif gönderilmesi gibi pazarlama bünyesinde kullanılan kişisel verilerinizin onay iznini istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Herhangi bir zamanda e-bülten üyeliğinden ayrılmayı seçmeniz durumunda, size düzenli aralıklarla gönderdiğimiz e-bültenlerde yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız, lütfen tıklayınız” bağlantısına tıklayarak, kolaylıkla e-bülten üyeliğinden ayrılabilirsiniz.

İşbu metinde yer alan haklarınızı kullanmak için info@pinyatapartievi.com adresine üye olduğunuz e-posta adresiniz ile bildirimde bulunabilirsiniz.


Pinyatapartievi.com’a ulaşabileceğiniz diğer iletişim bilgeleri aşağıda yer almaktadır:

 

Serena Corsini Uysal & Pinyata Parti Evi

Adres : Donanmacı Mah. 1721 Sokak. No:25 B 35600 KARŞIYAKA/İzmir

Telefon     :  Hafta içi her gün (09:30 - 19:30)  saatleri arasında  (0232) 368 43 88  numarasından ve  info@pinyatapartievi.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.)

E-posta     : info@pinyatapartievi.com

 

Siteye üye olmakla ve/veya siteyi kullanmakla, işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği politikasını okuduğumu, kişisel verilerimin işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası içeriğinde belirtildiği şekilde depolanmasına, işlenmesine, yurtdışına aktarılmasına, muhafaza edilmesine açıkça rıza vermiş olduğumu ve işbu metindeki yükümlülükerime aykırı davranmam halinde Pinyata Parti Evi'in her türlü zararını tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.